MOJE DYŻURY :

DZIĘKUJĘ SŁUCHACZOM RADIA PIEKARY ZA LATA OBECNOŚCI NA MOICH AUTORSKICH AUDYCJACH I W CZASIE DYŻURÓW od 27 10.1996 do 31.08.2015 oraz przed koncesją. 

AUDYCJA - FAMILOK NR 278 / 1177

PONIEDZIAŁEK - 19.11.2018 - 16.00 - 19.00


 


Archiwum Piekarskiego Familoka

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2017

XVII EDYCJA

 

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2016

XVI EDYCJA

 

 

 

 FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2015

XV EDYCJA

 

 

 FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2014

XIV EDYCJA

W roku 2014 zostały zmienione zasady podziału głosów dla Śpiywokow w I lidze. Drugi roz w historii Familijnyj Ligi Śpiywokow, Piyrszo liga tworzyło 13 Śpiywokow bez to że końcowo tabela w Drugii lidze trzecie miejce zajyło dwóch Śpiywokow dlatego na koniec 2014 roku I liga opuściyło 4 Śpiywokow. Bez cołki rok kożdy Śpiywok w kolejnych audycjach, rywalizowoł z dwunastoma pozostałymi Śpiywokami w I lidze. Podział głosów polegoł na podaniu sześciu Śpiwokow kerzy według słuchacza, mieli wygrać ze Śpiywokym w audycji a tym doliczono 1 głos do sumy zgromadzonych punktów w kolejnych notowaniach.

Końcowo tabela I ligi na koniec 2014 roku :

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2014 roku :

 

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2013

XIII EDYCJA

W roku 2013, Śpiywok roku wybrany zostoł piyrszy roz w audycji któro nadowano była w internetowym Ślonskim Rodio Hitmix. Słuchacze kerzy zgłosili chęć udziału w plebiscycie, głosowali za pośrednictwem korespondencji meilowej, mieli do rozdania między Śpiwokow I ligi od 1 do 12 głosow oraz wyznaczali po trzech Śpiywokow w II i III lidze. W drugim półroczu dodatkowo słuchacze mogli oddać głosy telefonicznie w czasie trania aducji.

Końcowo tabela I ligi na koniec 2013 roku :

 

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2013 roku :

 

 

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2012

XII EDYCJA

W roku 2012, dwanosty roz rostomili słuchacze wybrali Śpiywoka roku. Piyrszy roz głosowanie do I ligi  niy było w czasie trwania audycji a drogom korespondencji. Słuczacze mieli za zadanie wysłać kartka pocztowo i rozdzielić od 1 do 12 głosów dla Śpiywokow w I lidze, skolei w trakcie trwania audycji słuchacze którym udało sie trafić na wolno linia telefoniczno na antenie podawali z której kartki miały być podsumowane głosy i tak wyłoniono kolejnego Śpiywoka Roku.

Końcowo tabela I ligi na koniec 2012 roku:

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2012 roku:

 

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2011

XI EDYCJA

W roku 2011, jedynosty roz rostomili słuchacze wybrali Śpiywoka roku. W I lidze dwunostu Śpiywokow zbiyrało głosy słuchaczy kerym udało się dodzwonić do Familoka w trakcie emisji audycji, ci mieli wybrać sześciu Śpiywokow i rozdzielić miyndzy nimi dwanaście głosów. Zasady rywalizacji w II i III lidze zostały bez zmian i jak zwykle w tabelach na starcie Śpiywoki z II i III ligi mieli wpisane punkty zgodnie z zajyntym miejscym w roku poprzednim.

Końcowo tabela I ligi na koniec 2011 roku:

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2011 roku:

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW

2010

X EDYCJA

 W roku 2010, dziesiąty roz rostomili słuchacze wybrali Śpiywoka roku. W I lidze, dwunastu Śpiywokow rywalizowało w parach które były ustawione na podstawie tabeli z poprzedniego głosowania na zasadzie piyrszy z dwunastym, drugi z jedynastym, trzeci z dziesiątym i.t.d. Słuchacze z poszczególnych par oddawali głos jednymu Śpiywokowi. Zasady tworzynia II i III ligi zostały bez zmian, jedynie z II ligi spadło do III ligi cztyrech Śpiywokow. Jak co roku, Śpiywoki z II i III ligi rospoczyli rywalizacja z dorobkiym punktów odpowiednio do uzyskanych miejsc w roku poprzednim.

Końcowo tabela I ligi na koniec 2010 roku:

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2010 roku:

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW
2009

IX EDYCJA

 

W roku 2009, dziewiąty roz rostomili słuchacze wybrali Śpiywoka roku.
W I lidze rywalizowało13-tu śpiywokow kerzy gromadzili telefonicznie głosy słuchaczy w czasie emisji audycji. Kożdy słuchacz jak poprzednio, mioł możliwość zagłosować w całym roku piyńć razy, ale ino roz w jednyj audycji aby oddać głos na swoich ulubionych Śpiywokow. Głosujący wybiyrali sześciu śpiywokow kerym przydzielali po 2 punkty i jednego kerymu oddali 3 głosy, pozostałym niy wymiynionym zostało odjęte po 1 punkcie, dlatego sposób głosowania mioł pod tytuł „dwa kroczki w przód i jedyn w tył”.
Zasady tworzynia II i III ligii, były podobne jak w poprzednich latach tyla że z uwagi na awans w roku 2008 do I ligi cztyrech śpiywokow, tyla samo miało spaść do II ligi w roku 2009, jednak z kiż tego, że na koniec roku 2009 w II lidze nie wyłoniono czwortego śpiywoka do spadku ze wzglendu na rymis w punktacji, II liga w 2010 roku tworzyć bydzie 13 śpiywokow co bydzie znaczyć, że do III ligi w roku 2011 przewidziany bydzie spadek cztyrech Śpiywokow. bez zmian trzech zwyciynscow z II i III ligi awansowało do ligi wyżyj. Śpiywoki z III ligi kerzy pozostali z 1 głosym, w roku 2010 zostali skryśleni z listy III ligowców.
Jak co roku II i III – cio ligowcy rozpoczyli rywalizacja z dorobkiem punktów odpowiednio do uzyskanych miejsc w roku ubiegłym.

 

Końcowo tabela I ligi na koniec 2009 roku:

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2009 roku:


 

 

     FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW
2008

 

W roku 2008, ósmy roz rostomili słuchacze wybiyrali Śpiywoka roku.
W I lidze rywalizowało ponownie 12-tu śpiywokow kerzy gromadzyli głosy słuchaczy kerym udało sie dodzwonić do audycji w czasie jej emisji. Kożdy słuchacz jak poprzednio,  mioł możliwość zagłosować w całym roku piyńć razy, ale ino roz w jednyj audycji. Kolejny roz zostały zmiynione zasady głosowania, i tak aby oddać głos na swoich ulubionych Śpiywokow tym razym cza było przedtym trocha pomyśleć. Z pośród 12-tu śpiywokow z I ligi trzeba było wybrać cztyrech i rozdzielić im odpowiednio 1 ; 3 ; 5 i 10 punktów, przy czym oddając 10 punktów eliminowało sie tego śpiywoka z dalszego głosowania w tym odcinku.

Końcowo tabela I ligi na koniec 2008 roku:

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2008 roku:

 

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW
2007

W roku 2007, siódmy roz rostomili słuchacze wybiyrali Śpiywoka roku.
Piyrszy roz w I lidze rywalizowało 13-tu śpiywokow bez to że w roku 2006 awans z II ligi uzyskało cztyrech śpiywokow, to tyż w roku 2007 do II ligi spadło cztyrech śpiywokow. Trzynoście piyrszoligowców gromadziło głosy słuchaczy kerym udoło sie dodzwonić do audycji w czasie jej emisji. Telefonicznie, słuchacze mogli oddać głosy trzym śpiywokom z I ligi mając do dyspozycji, piyrszy słuchacz 1,2,3 głosy, drugi 2,3,4, trzeci 3,4,5 i.t.d. wszystkie głosy sumowane były w tabeli a ich nojwiykszo ilość na koniec roku dała tytuł śpiywoka roku 2007.
Zasady tworzynia II i III ligii, były idyntyczne jak w poprzednich latach, czyli trzech zwyciynscow z II i III ligi awansowało do ligi wyżyj a z uwagi na rymis w II lidze na
8-mym miejscu, dwóch łostatnich z II ligi spadło do ligi III zaś w III lidze Śpiwoki kończąc rok z jednym punktym na koncie, niy znojdzie sie w tabeli początkowyj w 2008 roku.

Końcowo tabela I ligi na koniec 2007 roku:

 

 

Końcowo tabela II i III ligi na koniec 2007 roku:

 

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW
2006


W roku 2006, szosty roz rostomili słuchacze wybiyrali Śpiywoka roku. Dwanoście piyrszoligowców podzielych zostało na trzy grupy po cztyrech Śpiywokow, kerzy zbiyrali głosy słuchaczy w szpilach miyndzy sobą. Głosy podzielone były na punkty oraz plusy i minusy, znaczy sie, śpiywok kery wygroł w szpilu na tyn przikład 4 - 2, zdobył 2 punkty z różnicy tygo wyniku oraz 4 plusy i 2 minusy. Zasady tworzynia II i III ligii, były idyntyczne jak w poprzednich latach, czyli trzech zwyciynscow z II i III ligi awansowało do ligi wyżyj przy czym w roku bieżoncym skiż rymisu do 1 ligi awansowało 4 śpiywokow a trzech łostatnich spadło liga niżyj.

RUNDA 3

RUNDA 2

RUNDA 1

 

 

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW
2005


W roku 2005, pionty roz rostomili słuchacze wybiyrali Śpiywoka roku. Na żywo w czasie audycji, słuchacze kerym udało się dodzwonić do Familoka, z pośród ośmiu śpiywokow z I Ligi oddali swoje głosy sześciu wybranym przydzielając im od 1 do 6 głosow. Co pionte notowanie, śpiywok z nojmniyjszym dorobkiym głosow odpadł z zabawy a pod koniec roku z pośród pozostałych w głosowaniu, wyłoniony zostoł Śpiywok roku 2005, w tyn sposób po piytnostu notowaniach, poznalimy trzech spadkowiczow do II ligi.

I LIGA

 

WIELA RAZY NA PIYRSZYM MIEJSCU W 2005 ROKU
JACEK KIEROK            - 16
KARPOWICZ FAMILY -  5
PIEKARSKIE TRIO       -  3


II i III LIGA

Słuchacze w korespondyncji do Familoka podowali trzech Śpiywokow z poza I Ligi.
W kożdyj audycji losowane były kartki z kerych słuchacze telefonicznie na antynie wybierali jednego Śpiwoka z kartki i podali swojego, a sumowane głosy na koniec roku, trzem Śpiywokom w II Lidze z nojwiykszym ich dorobkiym, dało awans do I ligi a trzech z nojmniyjszom punktacjom spadło do ligi III, zaś trzech nojlepszych z III ligi awansowało do ligi II.

FAMILIJNO LIGA ŚPIYWOKOW
2004


         Piyrszy roz od 2004 roku Śpiywoki rywalizowali we "Familijnyj Lidze Śpiywokow" .         Utworzono trzy ligi w kerych śpiywoki byli podzielyni podug miejsc zajyntych w zeszłym roku.                             Bez cołki rok rozegranych zostało 66 szpilow kożdy z kożdym po dwa w audycji.
Wygrani dostali 3 punkty, przegrani 1 punkt a rymisy za 2 punkty.
Na koniec roku trzech śpiywokow z nojmniyjszm dorobkiym punktowym spadło do II Ligi, a trzech z nojwiynkszym dorobkiem punktow awansowało do piyrszyj ligi.


I LIGA

WYNIKI SZPILOW

II i III LIGA

 

FAMILIJNO LISTA ŚPIYWOKOW
2003

9 stycznia 2004 roku odbył się finał "Familijnyj listy śpiywokow" za rok 2003, po kerym lista wyglondała jak niżyj :

 

FAMILIJNO LISTA ŚPIYWOKOW
2001 - 2002


Od 2001 - do 2002 roku, odbyły sie finały "Familijnyj Listy Śpiywokow" w kerych do głosowanio kwalifikowało sie szeciu śpiywokow, kerych miejsca widać poniżyj :

FAMILIJNO LISTA PRZEBOJOW
1997 - 2001

Od 1997 do 2001 roku słuchacze Familoka wybiyrali śpiywki we "Familijnyj liście przebojow" kerych listy miejsc widać poniżyj :Copyright (c) 2008 - 2018 by Bogusław Skalski. Wszelkie prawa zastrzeżone